Przetarg nieograniczony na najem pomieszczeń w Budynku nr 34 pod trybuną „A” zlokalizowanego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg na nieograniczony najem pomieszczeń w Budynku nr 34 pod trybuną „A” zlokalizowanego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 3.02.2023 r. do godz. 11:00 w formie pisemnej oferty, która winna być zaadresowana na Bydgoskie Centrum Sportu z adnotacją – „Przetarg na najem pomieszczeń w Budynku nr 34 pod trybuną „A” przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy w celu prowadzenia działalności”.

Załączniki:
1. Warunki i zasady prowadzenia pisemnego przetargu na najem pomieszczeń w Budynku nr 34 pod trybuną A ul. Gdańska 163
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy najmu
4. Opis przedmiotu najmu
5. Obowiązek informacyjny – RODO