Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Bydgoskiego Centrum Sportu.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Bydgoskiego Centrum Sportu jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej.

Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie, a będące w posiadaniu Bydgoskiego Centrum Sportu, mogą Państwo otrzymać po wypełnieniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który należy przesłać na adres:

Bydgoskie Centrum Sportu
ul. Gdańska 163 85-674 Bydgoszcz
telefon: 52 376 22 22 fax: 52 376 22 24 e-mail: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl
Godziny pracy Bydgoskiego Centrum Sportu: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00

Aktualności