Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Glinki w celu prowadzenia giełdy towarowej – niedzielnej

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Glinki w celu prowadzenia giełdy towarowej – niedzielnej.

Termin składania ofert: do dnia 29-11-2021r. do godz. 11:00.

Oferta w formie pisemnej winna być zaadresowana na Bydgoskie Centrum Sportu, ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz – Sekretariat z adnotacją „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Glinki w Bydgoszczy w celu prowadzenia giełdy towarowej – niedzielnej”.

W załączniku poniżej:

  1. Opis przedmiotu przetargu.
  2. Warunki uczestnictwa w przetargu.
  3. Oferta.
  4. Oświadczenie oferenta.
  5. Wzór umowy.
  6. Mapka sytuacyjna.
  7. Pismo w sprawie modyfikacji wzoru umowy.
  8. Modyfikacja wzoru umowy.