Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Bydgoszczy w celu prowadzenia działalności gospodarczej – parkingu samochodowego.

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie w Bydgoszczy w celu prowadzenia działalności gospodarczej – parkingu samochodowego.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie do dnia 6-02-2023r. do godz. 11:00 w formie pisemnej oferty, która winna być zaadresowana na Bydgoskie Centrum Sportu z adnotacją – „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Marii Skłodowskiej Curie w Bydgoszczy w celu prowadzenia działalności gospodarczej – parking samochodowy.

Załączniki:
1. Warunki uczestnictwa – przetarg dzierżawa parkingu przy ul. M. Skłowowskiej-Curie
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy dzierżawy
4. Obowiązek informacyjny – RODO
5. Parking Polonia – zdjęcie