Przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zlokalizowanych przy: ul. Glinki 79, Gdańskiej 163, Nakielskiej 84 w Bydgoszczy w celu prowadzenia sprzedaży drzewek choinkowych

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg na najem nieruchomości zlokalizowanych przy: ul. Glinki 79, Gdańskiej 163, Nakielskiej 84 w Bydgoszczy w celu prowadzenia sprzedaży drzewek choinkowych.

Termin składania ofert: do dnia 10-11-2022r. do godz. 11:00.

Oferta w formie pisemnej winna być zaadresowana na Bydgoskie Centrum Sportu, ul. Gdańska 163, 85-674 Bydgoszcz – Sekretariat z adnotacją „Przetarg na najem nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy: Glinki 79, Gdańskiej 163, Nakielska 84 w Bydgoszczy”.

W załączniku poniżej:

  1. Warunki uczestnictwa w przetargu.
  2. Formularz oferty.
  3. Wzór umowy.
  4. Mapki sytuacyjne.