Zmiany w zarządzaniu obiektami sportowymi w Bydgoszczy

Od  1 stycznia 2020 jednostce ogranizacyjnej HSW Łuczniczka nadaje się nazwę Bydgoskie Centrum Sportu (UCHWAŁA NR XVII/349/19 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 października 2019 r.)

Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się struktura organizacyjna oraz statut jednostki. Wśród zarządzanych przez BCS obiektów są m.in. Hala Łuczniczka, Arena Bydgoszcz, stadion Zawiszy, stadion Polonii, stadion Chemika, czy Przystań RTW Bydgostia. W Biuletynie Informacji Publicznej BCS-u, w zakładce Władze i Struktura opublikowano, między innymi treść Uchwały Rady Miasta, regulamin i schemat organizacyjny.