Zarządzenie nr 711/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Treść zarządzenia w załączniku.