Zarządzenie nr 594/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 października 2023 r.