Zarządzenie nr 556/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2022 r.

Zarządzenie nr 556/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2022 r.