Zarządzenie nr 265/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2022 r.