Zarządzenie nr 21/2022 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2022 r.

Zarządzenie dotyczy ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji.

  • Autor publikacji: Michał Jarocha
  • Data publikacji: 14 stycznia 2022, 12:01
  • Dada ostatniej aktualizacji: 14 marca 2022, 14:22