Zarządzenie nr 158/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 9 marca 2021r.

Zarządzenie dotyczy ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji.