Zarządzenie Nr 140/20 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 1 września 2020r.

Zarządzenie dotyczy ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji.