Zarządzenie nr 83/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Treść zarządzenia w załączniku.