Wysokość opłat za korzystanie z miejskich obiektów sportowych

Na podstawie Zarządzenia nr 57/20 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2020 r.  ustalone zostały  wysokości opłat za korzystanie z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji.

Do pobrania w formie załączników: treść Zarządzenia Nr 57/20 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z załącznikiem Nr 1 (wysokość opłat)