Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy w celu prowadzenia giełdy towarowej.

Bydgoskie Centrum Sportu ogłasza przetarg na nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy w celu prowadzenia giełdy towarowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie do dnia złożenie do dnia 22-11-2023r. do godz. 11:00 w formie pisemnej oferty, która winna być zaadresowana na Bydgoskie Centrum Sportu z adnotacją – „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Glinki 79 w Bydgoszczy w celu prowadzenia giełdy towarowej”.

Załączniki:
1. Warunki uczestnictwa – przetarg dzierżawa Chemik
2. Formularz oferty
3. Wzór umowy dzierżawy
4. Mapa sytuacyjna – ul. Glinki 79
5. Klauzula informacyjna dla kontrahentów i osób ich reprezentujących
6. Informacja dodatkowa
7. Mapka sytuacyjna – teren giełdy