Postępowanie przetargowe na dzierżawę nieruchomości przy ul. Markwarta 10a w Bydgoszczy

Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163 85-674 Bydgoszcz ogłasza przetarg nie objęty ustawą o zamówieniach publicznych na dzierżawę:

Nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Markwarta 10a w Bydgoszczy w celu prowadzenia kortów tenisowych. W załączniku poniżej:

1. Warunki uczestnictwa w przetargu.

2. Oferta.

3. Oświadczenie.

4. Wzór umowy.