Postępowanie przetargowe na dzierżawę nieruchomości przy ul. Markwarta 10a w Bydgoszczy

Bydgoskie Centrum Sportu ul. Gdańska 163 85-674 Bydgoszcz ogłasza przetarg nie objęty ustawą o zamówieniach publicznych na dzierżawę:

Nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Markwarta 10a w Bydgoszczy w celu prowadzenia kortów tenisowych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2021r. do godz. 10:00.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT: Bydgoskie Centrum Sportu, ul. Gdańska 163 Bydgoszcz, Sekretariat Dyrektora

W załączniku poniżej:

1.Warunki uczestnictwa w przetargu.

2.Oferta.

3.Oświadczenie.

4.Wzór umowy.

5.Mapka sytuacyjna.