INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022 R.  NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2022 R.  NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU.

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko. W wyniku zakończenia procedury naboru ma ww. stanowisko została wybrana Pani Jagoda Dziamecka.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 28 września 2022 r. W postępowaniu rekrutacyjnym wykazała się znajomością zagadnień finansowo-księgowych. Członkowie komisji rekrutacyjnej uznali, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku księgowego w Bydgoskim Centrum Sportu.

 

Bydgoszcz, 7.11.2022