INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 28 MARCA 2023 R. NA STANOWISKO – KSIĘGOWY W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 28 MARCA 2023 R. NA STANOWISKO – KSIĘGOWY W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Mirosława Kugler.

Uzasadnienie:

Wyżej wymieniona kandydatka spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 28 marca 2023 r. W postępowaniu rekrutacyjnym wykazała się znajomością zagadnień finansowo-księgowych. Członkowie komisji rekrutacyjnej uznali, że zatrudnienie wybranej kandydatki rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku księgowego w Bydgoskim Centrum Sportu.