INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 13 MARCA 2023 R. NA STANOWISKO Z-CA KIEROWNIKA ZESPOŁU OBIEKTÓW W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 13 MARCA 2023 R. NA STANOWISKO Z-CA KIEROWNIKA ZESPOŁU OBIEKTÓW W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU.

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko.

Żaden z kandydatów nie spełnił wymogów stawianych w ogłoszeniu.