Podstawowe informacje

Bydgoskie Centrum Sportu jest jednostką organizacyjną
Miasta Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163.

Telefon: 52 376 22 22
e-mail: sekretariat@bcsbydgoszcz.pl
NIP 953-101-18-63

  • Autor publikacji: a.dolata
  • Data publikacji: 14 kwietnia 2021, 16:20
  • Dada ostatniej aktualizacji: 16 kwietnia 2021, 09:54