Informacja w sprawie Ogłoszenia o Zapytaniu Ofertowym z dnia 14 stycznia 2020 r.

Ogłoszenie w sprawie Zapytania Ofertowego – Remont nawierzchni widowni, w części dolnej trybuny głównej stadionu przy ul. Sportowej 2  w Bydgoszcz z dnia 14 stycznia 2020r. zostało unieważnione z uwagi na fakt, że nie wpłynęła żadna oferta.