Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia z dnia 17.09.2020 r. na stanowisko urzędnicze – księgowy w Bydgoskim Centrum Sportu

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

PRZEPROWADZONEGO NA PODSTAWIE OGŁOSZENIA Z DNIA 17.09.2020 R.

NA STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWY W BYDGOSKIM CENTRUM SPORTU.

            Informuję, że wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko Komisja rekrutacyjnej nie dokonała wyboru kandydata.

Uzasadnienie:

            Żaden z kandydatów nie uzyskał akceptacji Komisji rekrutacyjnej.

Jedna z kandydatek wyraziła opinię o braku zainteresowania podjęciem pracy w Bydgoskim Centrum Sportu.

W związku z powyższym postepowanie zostało unieważnione.

Bydgoszcz, 29.10.2020r.